Název Interiér firmy Sitech
Stavebník firma Sitech
Datum 2018-2019
Autor Ing.arch. Zbyněk Musil, Ing.arch. Jana Novická
Spolupráce Vlastimil Baránek
Status projekt interiéru