Název Revitalizace zemědělského družstva Doubravník
Stavebník obec Doubravník
Datum 2015
Autor Ing.arch. Zbyněk Musil, Ing.arch. David Zajíček
Spolupráce Ing.arch. Jiří Betlach
Status architektonická soutěž