Název Prezentace archeologických nálezů v Přerově,
lokalita Na Marku
Stavebník obec Přerov
Datum 2014-2016
Autor Ing.arch. Zbyněk Musil, Ing.arch. David Zajíček
Spolupráce MgA. Petra Vlachynská
Status 1. místo v architektonicko-urbanistické soutěži realizace