Název Areál Kosmák, Tvarožná
Stavebník obec Tvarožná
Datum 2018-2019
Autor Ing.arch. Zbyněk Musil
Spolupráce Ing.arch. Jana Novická Finková, Ing.arch. Kamila Dohnalová, Ing. Marek Laudát, Atelier DIVO (návrh zeleně)
Status Územní studie