Název Revitalizace historického centra Orlové
Stavebník Orlová
Datum 2014
Autor Ing.arch. Zbyněk Musil, Ing.arch. David Zajíček
Status architektonická soutěž