Název Rekonstrukce bytového domu Spolková, Brno
Stavebník právnická osoba
Datum 2018-2020
Autor původní návrh - Studio New Work
DPS Ing.arch. Zbyněk Musil
Ing. Marek Laudát - HIP
Status realizace