Název Sportovní areál Tvarožná
Stavebník obec Tvarožná
Datum 2019
Autor Ing.arch. Zbyněk Musil
Spolupráce Ing.arch. Kamila Dohnalová
Status Architektonická studie