Název Komunitní centrum Vracovice
Stavebník obec Vracovice u Horního Břečkova
Datum 2018-2019
Autor Ing.arch. Jana Novická Finková
Spolupráce Ing.arch. Zbyněk Musil
Status studie, DSP