Název Římské náměstí Brno
Stavebník obec Brno
Datum 2010
Autor Ing.arch. Zbyněk Musil
Spolupráce MgA. Petra Vlachynská
Status architektonicko-urbanistická soutěž