Název Bytový dům Ostrava
Stavebník soukromá osoba
Datum 2016-2020
Autor Ing.arch. Zbyněk Musil
Spolupráce Ing.arch. David Zajíček
Ing. Marek Laudát - HIP
Status dokumentace pro provedení stavby